Language of document :

Žaloba podaná dne 18. září 2006 - Diomede Basili v. Komise

(Věc F-108/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tamara Diomede Basili (Brusel, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit Zprávu o vývoji služebního postupu oznámenou žalobkyni dne 10. listopadu 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Komise v platové třídě AD 11, byla v roce 2004 členkou smíšeného výboru pro vypracovávání posudků GŘ ECFIN a komise pro výběrové řízení COM/PA/04. Ve své žalobě napadá Zprávu o vývoji služebního postupu, která se jí týká, jelikož nezohlednila stanovisko "ad hoc skupiny pro hodnocení a návrhy na povýšení zástupců zaměstnanců" stanovené v čl. 6 odst. 3 písm. c) obecných prováděcích ustanovení čl. 43 služebního řádu. Kromě porušení tohoto ustanovení obecných prováděcích ustanovení uplatňuje žalobkyně porušení článku 43 služebního řádu a článku 1 přílohy II služebního řádu.

____________