Language of document :

2006. szeptember 18-án benyújtott kereset - Tamara Diomede Basili kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-108/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Tamara Diomede Basili (Brüsszel, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperessel 2005. november 10-én közölt szakmai előmeneteli jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság AD 11 besorolási fokozatú tisztviselője 2004-ben a DG ECFIN paritásos értékelési bizottságának és a COM/PA/04 versenyvizsga vizsgabizottságának volt a tagja. Keresetében megtámadja szakmai előmeneteli jelentését, annak a személyzeti szabályzat 43. cikkéhez kiadott általános végrehajtási rendelkezések 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjában írt "alkalmazotti képviselőket értékelő és előléptetésükre javaslatot tevő ad hoc csoport" véleményét figyelmen kívül hagyó részében. Az általános végrehajtási rendelkezések e rendelkezésének sérelme mellett a felperes a személyzeti szabályzat 43. cikkének és a személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének megsértésére is hivatkozik.

____________