Language of document :

Talan väckt den 18 september 2006 - Diomede Basili mot kommissionen

(Mål F-108/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Tamara Diomede Basili (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara den karriärutvecklingsrapport som sökanden delgavs den 10 november 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman i lönegrad AD 11 vid kommissionen, har under år 2004 deltagit i GD Ekonomi och finans partssammansatta utvärderingskommitté och i uttagningskommittén vid uttagningsprovet COM/PA/04. I sin talan ifrågasätter hon sin karriärutvecklingsrapport, i den mån som det i rapporten inte har tagits hänsyn till yttrandet från den "personalrepresentanternas ad hoc-grupp för utvärdering och förslag till befordran" som avses i artikel 6.3 c i de allmänna genomförandebestämmelserna rörande artikel 43 i tjänsteföreskrifterna. Utöver åsidosättande av den bestämmelsen i de allmänna genomförandebestämmelserna gör sökanden gällande åsidosättande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna och av artikel 1 i bilaga II till tjänsteföreskrifterna.

____________