Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 19. září 2006 - Vienne a další v. Parlament

(Věc F-22/06)1

("Odmítnutí pomoci podle článku 24 služebního řádu - Převod nároků na důchod získaných v Belgii - Nepřípustnost")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Vienne (Bascharage, Lucembursko) a další (zástupci: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha a K. Zejdova, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým byly zamítnuty žádosti o pomoc podané žalobci v rámci převodu jejich nároků na důchod získaných v Belgii, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006