Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 19. september 2006 - Vienne m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-22/06) 1

(Afslag på bistand i henhold til vedtægtens artikel 24 - overførsel af pensionsrettigheder optjent i Belgien - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembourg) m.fl. (ved avocats G. Bounéou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha og K. Zejdova, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Europa-Parlamentets afslag på de ansøgninger om bistand, som sagsøgerne indgav i forbindelse med en overførsel af de pensionsrettigheder, de havde optjent i Belgien, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006