Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja 19. septembri 2006. aasta määrus - Vienne jt versus parlament

(Kohtuasi F-22/06)1

(Personalieeskirjade artikli 24 kohase abi andmisest keeldumine - Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmine - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembourg) ja teised (esindajad: advokaadid G. Bounéou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha ja K. Zejdova)

Kohtuasja ese

Esiteks Euroopa Parlamendi otsuse, millega lükati tagasi hagejate taotlused abi saamiseks Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmise raames, tühistamine ning teiseks kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006.