Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 19.9.2006 - Vienne ym. v. parlamentti

(Asia F-22/06)1

(Henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisen avun epääminen - Belgiassa ansaittujen eläkeoikeuksien siirto - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) ynnä muut (edustajat: asianajajat G. Bounéou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha ja K. Zejdova)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä Euroopan parlamentin sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajien Belgiassa ansaitsemien eläkeoikeuksien siirron yhteydessä esittämät avustuspyynnöt, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006.