Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 19. septembra 2006 - Vienne in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-22/06)1

(Zavrnitev pomoči na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov - Prenos v Belgiji pridobljenih pokojninskih pravic - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranke: Philippe Vienne (Bascharage, Luksemburg) in drugi (zastopnika: G. Bounéou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha in K. Zejdova, zastopniki)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o zavrnitvi predlogov za pomoč, ki so jih vložile tožeče stranke v okviru prenosa pokojninskih pravic, ki so jih pridobile v Belgiji, in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006.