Language of document :

2006. július 21-én benyújtott kereset - Duyster kontra Bizottság

(F-81/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (képviselők: W.H.A.M. van den Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a kereset egészét elfogadhatónak;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. november 8-i és 2006. május 11-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek kártérítést az általa elszenvedett károkért;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan egészben vagy részben adjon helyt a fenti kérelmeknek, vagy hozzon a felperes 2005. július 5-i és július 13-i kérelmében foglaltaknak helyt adó határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az F-51/05.1 és F-18/06. sz.2 ügyekben a felperes már vitatta, hogy a Bizottság őt először 2004. november 1-től 2005. április 30-ig tartó időszakra helyezte szülői szabadságra, majd 2005. november 17-i levelében a szülői szabadság kezdeteként 2004. november 8-át jelölte meg.

Jelen ügyben a felperes támadja a Bizottság azon határozatait, amelyekkel mint elfogadhatatlant, elutasította a felperes által az EK 288. cikk és a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott, a Bizottság hivatali szerveinek állítólagos gondatlan intézkedéseivel okozott mintegy 50 jogsértésből eredő kár megtérítése iránti kérelmeket.

Az elfogadhatatlansági határozatok ellen benyújtott keresete alátámasztására a felperes különösen az alábbiakra hivatkozik: i) a határozatok alapjául szolgáló hibás tényekre; ii) a személyzeti szabályzat 90. cikke (1) és (2) bekezdése tartalmának és értelmének megsértésére; iii) ellentmondásokra; iv) a határozatok nem egyértelmű jellegére; v) arra, hogy a kinevezésre jogosult hatóság tévesen értelmezi vagy alkalmazza az EK 288. cikkével és a személyzeti szabályzat 90. cikkével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot; vi) a kinevezésre jogosult hatóság hibás érvelésére; vii) az arányosság, a jogos bizalom, az egyenlő bánásmód és a jogbiztonság elvének sérelmére, valamint az érdekek összhangba hozatalára vonatkozó elv megsértésére, a munkáltató tájékoztatási kötelezettségének megsértésére, valamint a gondos ügyintézés elvének és a jogorvoslathoz való jog megsértésére.

____________

1 - HL C 217., 2005.9.3. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-249/05. számon vették nyilvántartásba, majd 2005. december 15-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)

2 - HL C 154., 2006.7.1.