Language of document :

2006 m. liepos 24 d. pareikštas ieškinys byloje Duyster prieš Komisiją

(Byla F-81/06)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Tineke Duyster (Oetrange, Liuksemburgas), atstovaujama advokato W. H. A. M. van den Muijsenbergh

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti visą ieškinį priimtiną.

Panaikinti 2005 m. lapkričio 8 d. ir 2006 m. gegužės 11 d. Paskyrimų tarnybos sprendimus.

Priteisti ieškovei patirtos žalos atlyginimą su palūkanomis.

Papildomas reikalavimas: patenkinti visus arba dalį nurodytų reikalavimų arba priimti sprendimą patenkinti 2005 m. liepos 5 d. ir 13 d. ieškovės prašymus.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bylose F-51/051 ir F-18/062 ieškovė jau ginčijo tai, kad Komisija jai suteikė vaiko priežiūros atostogas nuo 2004 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 d. ir kad 2005 m. lapkričio 17 d. laišku nustatė, jog vaiko priežiūros atostogų pradžia - 2004 m. lapkričio 8 diena.

Šioje byloje ieškovė ginčija Komisijos sprendimus atmesti kaip nepriimtinus jos prašymus, pateiktus siekiant žalos atlyginimo pagal EB 288 straipsnį ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, dėl apytiksliai 50 punktų, susijusių su tariamai nerūpestingais Komisijos tarnybų veiksmais.

Grįsdama savo ieškinį dėl sprendimų dėl nepriimtinumo, ieškovė, inter alia, teigia: i) sprendimai pagrįsti klaidingais duomenimis; ii) nesilaikyta Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 ir 2 dalies turinio ir prasmės; iii) sprendimai yra prieštaringi; iv) sprendimai yra neaiškūs; v) Paskyrimų tarnyba klaidingai aiškina ir (arba) taiko Bendrijos teismų praktiką, susijusią su EB 288 straipsniu ir Tarnybos nuostatų 90 straipsniu; vi) Paskyrimų tarnyba naudoja klaidingus argumentus; vii) pažeisti proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, vienodo elgesio ir teisinio saugumo principai, o taip pat interesų subalansavimo principas, neįvykdyta pareiga informuoti darbuotoją, pažeistas gero administravimo principas ir teisė į teisės gynimo priemonę.

____________

1 - OL C 217, 2005 9 3 (iš pradžių byla buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-249/05, vėliau 2005 12 15 nutartimi persiųsta Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).

2 - OL C 154, 2006 7 1.