Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. september 2006 - De Soeten mod Rådet

(Sag F-86/05) 1

(Pension - ansøgning om tildeling af førtidspension uden nedsættelse af pensionsrettigheder - afslag på ansøgningen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Henders De Soeten (Haag, Nederlandene) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Simm og I. Sulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Rådets afslag på sagsøgerens ansøgning om tildeling af førtidspension uden nedsættelse af hendes pensionsrettigheder i henhold til artikel 9, stk. 2, i vedtægtens bilag VIII.

Konklusion

1)    Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse af 5. oktober 2004 om afslag på Henders De Soetens ansøgning om tildeling af førtidspension uden nedsættelse af pensionsrettigheder annulleres.

2)    Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 296 af 26.11.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-336/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).