Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2006. szeptember 12-i ítélete - De Soeten kontra Tanács

(F-86/05. sz. ügy)1

(Nyugdíj - A nyugdíjjogok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás iránti kérelem)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Henders De Soeten (Hága, Hollandia) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Simm és I. Sulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Tanácsának a felperes nyugdíjjogok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás iránt a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott kérelmét elutasító, 2004. október 5-i határozata megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Tanácsának a Henders De Soeten nyugdíjjogok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás iránti kérelmét elutasító, 2004. október 5-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 296., 2005.11.26. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-336/05. sz. alatt nyilvántartásba vett és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez 2005. december 15-i végzéssel áttett ügy).