Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 - Vienne a další v. Parlament

(Věc F-115/05)1

("Úředníci - Povinnost správy poskytnout pomoc - Zamítnutí - Převod práv na důchod nabytých v Belgii")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Vienne (Bascharage, Lucembursko) a další (zástupci: G. Bouneou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně M. Mustapha-Pacha a A. Bencomo-Weber, poté J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha a K. Zejdova, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Parlamentu o odmítnutí žádostí o pomoc podaných žalobci v rámci převodu jejich práv na důchod nabytých v Belgii, jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 22, 28.1.2006, s. 24 (věc původně zaregistrovaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-427/05 a převedená k Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).