Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus - Vienne jt versus parlament

(Kohtuasi F-115/05)1

(Ametnikud - Administratsiooni abistamiskohustus - Keeldumine - Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Philippe Vienne (Bascharage, Luksemburg) ja teised (esindajad: advokaadid G. Bouneou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: alguses M. Mustapha-Pacha ja A. Bencomo-Weber, hiljem J. De Wacheter, M. Mustapha-Pacha ja K. Zejdova)

Kohtuasja ese

Esiteks parlamendi otsuse, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt esitatud abitaotlused seoses Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmisega, tühistamine ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Resolutiivosa

1.    Jätta hagi rahuldamata.

2.    Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 22, 28.1.2006, lk 24 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-427/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).