Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. január 16-i ítélete - Philippe Vienne és társai kontra Európai Parlament

(F-115/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Az adminisztrációt terhelő segítségnyújtási kötelezettség - Megtagadás - Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitele)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) és társai (képviselők: G. Bouneou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: kezdetben M. Mustapha-Pacha és A. Bencomo-Weber, majd J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha és K. Zejdova meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Parlament azon határozatának megsemmisítése, amellyel elutasította a felperesek Belgiumban szerzett nyugdíjjogosultság átvitelével kapcsolatos segítségnyújtás iránti kérelmét, másrészt kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 22., 2006.1.28. (az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt T-427/05. számon nyilvántartásba vett, majd 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).