Language of document :

Personaldomstolens dom av den 16 januari 2007 - Philippe Vienne mot Europaparlamentet

(Mål F-115/05)(1)

(Tjänstemän - Administrationens biståndsskyldighet - Avslag - Överflyttning av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) (ombud: advokaterna G. Bouneou och F. Frabetti)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis M. Mustapha-Pacha och A. Bencomo-Weber, därefter J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha och K. Zejdova)

Saken

Ogiltigförklaring av parlamentets beslut att avslå sökandenas ansökan om bistånd vid överflyttningen av deras pensionsrättigheter som de förvärvat i Belgien samt ett yrkande om skadestånd jämte ränta.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 22 av den 28.1.2006, s. 24 (ärende som ursprungligen registrerades vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt med målnummer T-427/05 och som flyttades över till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).