Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 - Gesner mod KHIM

(Sag F-119/05) 1

(Tjenestemænd - invaliditet - afslag på anmodning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Charlotte Gesner (Birkerød, Danmark) (ved avocats J. Vázquez Vázquez og C. Amo Quiñones)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (ved I de Medrano Caballero, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Annullation af KHIM's afgørelse af 2. september 2005 om afslag på sagsøgerens anmodning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg med henblik på at vurdere, om hun var ude af stand til at varetage de arbejdsopgaver, der var forbundet med hendes stilling, og om hun var berettiget til at få tilkendt invalidepension.

Konklusion

1)    Afgørelsen af 21. april 2005, hvorved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) afslog Charlotte Gesners anmodning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg, annulleres.

2)    Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 96 af 22.4.2006, s. 34.