Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus - Gesner versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-119/05)1

(Ametnikud - Invaliidsus - Töövõimetuskomitee moodustamise taotluse rahuldamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Charlotte Gesner (Birkerod, Taani) (esindajad: advokaadid J. Vázquez Vázquez ja C. Amo Quiñones)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (esindaja: I. de Medrano Caballero)

Kohtuasja ese

Siseturu Ühtlustamise Ameti 2. septembri 2005. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus moodustada töövõimetuskomitee tema ametikohale vastavate tööülesannete täitmise võimetuse ja invaliidsuspensionile jäämise õiguse hindamiseks

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 21. aprilli 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata Charlotte Gesneri taotlus töövõimetuskomitee moodustamiseks.

Mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.2006, lk 34.