Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2007 - Gesner v. SMHV

(Asia F-119/05)1

(Henkilöstö - Työkyvyttömyys - Työkyvyttömyyslautakunnan koolle kutsumista koskevan vaatimuksen hylkääminen)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Charlotte Gesner (Birkerod, Tanska) (edustajat: asianajajat J. Vázquez Vázquez ja C. Amo Quiñones)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (asiamies: I de Medrano Caballero)

Oikeudenkäynnin kohde

SMHV:n 2.9.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus siitä, että olisi kutsuttava koolle työkyvyttömyyslautakunta arvioimaan sitä, onko kantaja kyvytön täyttämään virkatehtäviään ja onko hänelle annettava oikeus siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle

Tuomiolauselma

Kumotaan päätös, joka on tehty 21.4.2005 ja jolla sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) on hylännyt Gesnerin vaatimuksen työkyvyttömyyslautakunnan kutsumisesta koolle.

SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 96, 22.4.2006, s. 34.