Language of document :

Pirmās instances tiesas 2007. gada 16. janvāra spriedums - Gesner pret ITSB

(lieta F-199/05) 1

Ierēdņi - Invaliditāte - Lūguma izveidot invaliditātes komisiju noraidīšana

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Charlotte Gesner, Birkerod (Dānija) (pārstāvji - J. Vázquez Vázquez un C. Amo Quiñones, avocats)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (pārstāvis - I de Medrano Caballero)

Priekšmets

ITSB 2005. gada 2. septembra lēmuma, ar ko ir noraidīts prasītājas lūgums izveidot invaliditātes komisiju, lai tā novērtētu viņas nespēju pildīt amatam atbilstošos darba pienākumus un viņas tiesības iegūt invaliditātes pensiju, atcelšana

Rezolutīvā daļa

atcelt 2005. gada 2. septembra lēmumu, ar kuru Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) ir noraidījis Gesner lūgumu par invaliditātes komisijas izveidošanu;

ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006., 34. lpp.