Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din data de 16 ianuarie 2007 -Gesner/OAPI

(Cauza F-119/05)1

(Funcționari - Invaliditate - Respingerea cererii de constituire a unei comisii de invaliditate)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Charlotte Gesner (Birkerod, Danemarca) (reprezentanți: J. Vázquez Vázquez și C. Amo Quiñones, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (reprezentant: I de Medrano Caballero, în calitate de agent)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei OAPI din 2 septembrie 2005 de respingere a cererii reclamantei de constituire a unei comisii de invaliditate care să evalueze incapacitatea acesteia de a-și îndeplini îndatoririle corespunzătoare postului său și dreptul acesteia la pensie de invaliditate

Dispozitivul hotărârii

Anulează decizia din 21 aprilie 2005 prin care Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) a respins cererea dnei Gesner de constituire a unei comisii de invaliditate.

Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 96, 22.4.2006, p. 34.