Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. januarja 2007 - Gesner proti UUNT

(Zadeva F-119/05)1

(Javni uslužbenci - Invalidnost - Zavrnitev zahteve za imenovanje invalidske komisije)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Charlotte Gesner (Birkerod, Danska) (zastopnika: J. Vázquez Vázquez in C. Amo Quiñones, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastopnik: I de Medrano Caballero, zastopnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe UUNT z dne 2. septembra 2005, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za imenovanje invalidske komisije, ki naj bi ugotovila njeno nezmožnost za opravljanje nalog, ki ustrezajo njenemu delovnemu mestu, in ji priznala pravico do invalidske pokojnine.

Izrek sodbe

Odločba z dne 21. aprila 2005, s katero je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) zavrnil zahtevo C. Gesner za imenovanje invalidske komisije, se zavrne.

UUNT se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006, str. 34.