Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 16 januari 2007 - Gesner mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-119/05)(1)

(Tjänstemän - Invaliditet - Avslag på begäran om att en invaliditetskommitté skall sammankallas)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Charlotte Gesner (Birkerod, Danmark) (ombud: advokaterna J. Vázquez Vázquez och C. Amo Quiñones)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (ombud: I de Medrano Caballero)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns beslut av den 2 september 2005 att avslå sökandens begäran om att en invaliditetskommitté skulle sammankallas för att bedöma dels sökandens oförmåga att utföra de uppgifter är hänförliga till hennes tjänst, dels sökandens rätt att erhålla invaliditetspension.

Domslut

Det beslut som fattades av byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 2 september 2005om att avslå Charlotte Gesners begäran om att en invaliditetskommitté skulle sammankallas ogiltigförklaras.

Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 96, 22.04.2006, s. 34.