Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2007 - Borbély v. komissio

(Asia F-126/05)1

(Henkilöstö - Kulukorvaus - Asettautumiskorvaus - Päiväraha - Palvelukseentulosta aiheutuneet matkakulut - Palvelukseenottopaikka - Täysi harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Andrea Borbély (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja R. Stötzel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta on evätty asettautumiskorvaus, päiväraha sekä korvaus matkakuluista sen jälkeen kun hänen palvelukseenottopaikakseen vahvistettiin Bryssel

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 2.3.2005 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin siinä kieltäydytään myöntämästä kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 5 artiklan 1 kohdassa säädetty asettautumiskorvausta ja samassa liitteessä olevan 10 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivärahaa.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle mainitut korvaukset korotettuna viivästyskoroilla, jona on Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioitaan varten kyseessä olevaa ajanjaksoa varten vahvistama korko korotettuna kahdella pisteellä, niistä päivistä lukien, jolloin korvaukset olisi pitänyt maksaa, ja siihen päivään asti, jolloin maksaminen tosiasiassa tapahtuu.

Kanne hylätään muilta osin.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 54.