Language of document :

2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Borbély prieš Komisiją

(Byla F-126/05)1

(Pareigūnai - Išlaidų atlyginimas - Įsikūrimo pašalpa - Dienpinigiai - Kelionės išlaidos priėmus į darbą - Paskyrimo vieta - Neribota jurisdikcija)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Andrea Borbély (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato R. Stötzel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Kraemer

Bylos dalykas

Komisijos sprendimo, kuriuo atsisakoma ieškovei skirti įsikūrimo pašalpą, dienpinigius ir atlyginti kelionės išlaidas, nustačius, kad jos įdarbinimo vieta yra Briuselis, panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

2005 m. kovo 2 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimas panaikinamas tiek, kiek juo atsisakoma ieškovei skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 5 straipsnio 1 dalyje numatytą įsikūrimo pašalpą ir to paties priedo 10 straipsnio 1 dalyje numatytus dienpinigius.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos pagal galiojančias Pareigūnų tarnybos nuostatų taisykles ieškovei sumokėti šias išmokas kartu su palūkanomis, kurios yra dviem punktais aukštesnės nei nustatytos Europos Centriniame Banke ir atitinkamu laikotarpiu taikomos pagrindinėms refinansavimo operacijoms, nuo tos dienos, kai šios sumos turėjo būti mokamos, iki jų sumokėjimo dienos.

Atmesti kitą ieškinio dalį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 60, 2006 3 11, p. 54.