Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 16. janvārī - Borbély pret Komisiju

(lieta F-126/05) 1

Ierēdņi - Izdevumu atmaksāšana - Iekārtošanās pabalsts - Dienas nauda - Ceļa izdevumi saistībā ar stāšanos amatā - Amatā iecelšanas vieta - Neierobežota kompetence

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Andrea Borbély, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - R. Stötzel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar ko prasītājai atteikts piešķirt iekārtošanās pabalstu un dienas naudu, kā arī atmaksāt ceļa izdevumus pēc viņas amatā iecelšanas vietas noteikšanas Briselē, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2005. gada 2. marta lēmumu daļā, ar ko atteikts piešķirt prasītājai iekārtošanās pabalstu, kas ir paredzēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta 1. punktā, un dienas naudu, kas ir paredzēta šī paša pielikuma 10. panta 1. punktā;

Eiropas Kopienu Komisija izmaksā prasītājai atbilstoši spēkā esošajiem Civildienesta noteikumiem minēto pabalsta un dienas naudas summu, kurai pieskaita procentus par termiņa nokavēšanu, sākot no datuma, kurā to bija jāizmaksā un līdz datumam, kurā tā faktiski samaksāta, pēc Eiropas Centrālās bankas galvenajām refinansēšanas operācijām noteiktās likmes, kas ir piemērojama attiecīgajā laika posmā, pieskaitot divus punktus;

pārējā daļā prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 60, 11.03.2006., 54. lpp.