Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. januarja 2007 - Borbély proti Komisiji

(Zadeva F-126/05)1

(Uradniki - Povrnitev stroškov - Nadomestilo za nastanitev - Dnevnice - Potni stroški ob nastopu zaposlitve - Kraj zaposlovanja - Neomejena pristojnost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Andrea Borbély (Bruselj, Belgija) (zastopnik: R. Stötzel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je tožeči stranki zavrnila pravico do nadomestila za nastanitev in dnevnic ter do povrnitve potnih stroškov zaradi določitve Bruslja za njen kraj zaposlovanja.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 2. marca 2005 se razglasi za nično, ker tožeči stranki odreka pravico do nadomestila za nastanitev iz člena 5(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in dnevnic iz člena 10(1) iste priloge.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži, da v skladu s pravili veljavnih Kadrovskih predpisov tožeči stranki plača zneske teh nadomestil, povečanih za zamudne obresti od dneva, ko so ta zapadla v plačilo do dneva dejanskega plačila, po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka določa za operacije glavnega refinanciranja in velja v zadevnem obdobju ter je povečana za dve točki.

V preostalem delu se tožba zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006, str. 54.