Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 27. decembrī - Dragoman pret Komisiju

(lieta F-147/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adriana Dragoman, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. Mihailescu, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt vispārējā konkursa EPSO/AD/44/06-CJ par juristu lingvistu, kuru pamatvaloda ir rumāņu valoda, darbā pieņemšanas rezerves (saraksta) izveidošanu, komisijas lēmumu piešķirt prasītājas rakstveida pārbaudījuma darbam b) novērtējumu 18/40 un nepielaist prasītāju pie konkursa mutvārdu pārbaudījuma;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības atbalstam prasītāja norāda divus pamatus, pirmais no kuriem ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir par noteikumu, kas reglamentē komisijas darbu, pārkāpumu, jo komisija, novērtējot pārbaudījuma darbus, ir drīzāk ņēmusi vērā oriģinālvalodu sapratni, nevis tulkojuma rumāņu valodā precizitāti. Otrā daļa ir par noteikumu paziņojumā par konkursu attiecībā uz pienācīgu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu uzvārdu publicēšanu pārkāpumu. Publikācija bija trīs dienas pirms pārbaudījumu dienas, lai gan paziņojums par konkursu paredzēja vismaz 15 dienu termiņu.

Otrajā pamatā prasītāja norāda uz pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, jo komisijas veiktais novērtējums nesniedz nekādus precizējumus attiecībā uz pārbaudījuma darbu labošanā izmantotajiem parametriem.

____________