Language of document :

Tožba, vložena 27. decembra 2006 - Dragoman proti Komisiji

(Zadeva F-147/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adriana Dragoman (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Mihailescu, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe komisije splošnega natečaja EPSO/AD/44/06-CJ, katerega namen je bila sestavitev rezervnega seznama za zaposlitev pravnikov lingvistov, katerih glavni jezik je romunščina, da tožeči stranki dodeli oceno 18/40 na pisnem preizkusu b) in da se slednji ne dovoli pristop k ustnemu preizkusu navedenega natečaja;

tožeči stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi deli na dva dela. Prvi se nanaša na kršitev pravil, ki določajo delo komisije, ker naj bi slednja pri oceni preizkusov bolj upoštevala razumevanje izvirnih jezikov, kot pa točnost prevoda v romunščino. Drugi se nanaša na kršitev določb objave natečaja v zvezi s pravilno sestavo in objavo imen članov komisije. Ta objava naj bi bila opravljena 3 dni pred datumom preizkusov, čeprav naj bi objava natečaja predvidevala vsaj 15 dni.

Tožeča stranka v drugem tožbenem razlogu navaja kršitev načela obvezne obrazložitve, ker naj bi ocena, ki jo je izdala komisija, ne predložila nobenega natančnega podatka glede meril, uporabljenih pri pregledu preizkusov.

____________