Language of document :

Kanne 28.12.2006 - Collée v. parlamentti

(Asia F-148/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 13.6.2002 antaman asiakirjan "Ylennyspisteiden jakomenettelyyn liittyvät ohjeet" I.3 kohta on todettava lainvastaiseksi.

Nimittävän viranomaisen 9.1.2006 tekemä päätös antaa kantajalle kaksi ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierrokselta on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on Euroopan parlamentin virkamies palkkaluokassa AST 8, syyttää nimittävää viranomaista siitä, että mainittu viranomainen ei ole vertaillut kaikkien mainitun toimielimen ylennyskelpoisten virkamiesten, jotka ovat samassa palkkaluokassa, ansioita laajasti. Hän vetoaa muun muassa henkilöstösääntöjen 5 ja 45 artiklan rikkomiseen sekä yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteiden loukkaamiseen. Riidanalaista päätöstä rasittavat hänen mukaansa lisäksi ilmeinen arviointivirhe ja perustelujen puuttuminen.

Lopuksi kantaja vetoaa edellä mainittujen ohjeiden I.3 kohdan, joka koskee sitä, että pääsihteeri jakaa poikkeuksellisesti ylennyspisteet, lainvastaisuuteen. Erityisesti rajoitukset, joita mainitussa säännöksessä asetetaan pääsihteerille, ovat valittajan mukaan henkilöstösääntöjen 45 artiklan ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisia.

____________