Language of document :

2006. december 28-án benyújtott kereset - Laurent Collée kontra Európai Parlament

(F-148/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laurent Collée (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek az előmeneteli pontok odaítélési eljárásáról szóló, 2002. június 13-i európai parlamenti utasítás I.3. pontját;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. január 9-i, a felperesnek a 2004-es előléptetési időszakra két érdempontot juttató határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az Európai Parlament AST 8 besorolási fokozatú tisztviselője, azt rója a kinevezésre jogosult hatóság terhére, hogy az nem végezte el az intézmény valamennyi előléptethető és e besorolási fokozatba tartozó tisztviselőjére kiterjedően az érdemek összehasonlító vizsgálatát. Többek között a személyzeti szabályzat 5. és 45. cikkének, valamint az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a megsértését állítja. Álláspontja szerint a megtámadott határozat nyilvánvaló mérlegelési hibán alapul és indokolása hiányzik.

A felperes a fenti utasítás előmeneteli pontok főtitkár általi kivételes odaítéléséről szóló I.3. pontjának jogellenességére hivatkozik. Közelebbről az e rendelkezésben a főtitkár számára előírt korlátozások ellentétesek a személyzeti szabályzat 45. cikkével és az egyenlő bánásmód elvével.

____________