Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 28. decembrī - Collée pret Parlamentu

(lieta F-148/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Laurent Collée, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atzīt par nelikumīgu Eiropas Parlamenta 2002. gada 13. jūnija "Instrukcijas par paaugstināšanas punktu piešķiršanas procedūru" I.3 punktu;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 9. janvāra lēmumu 2004. gada paaugstināšanas amatā procedūrā piešķirt prasītajam divus nopelnu punktus;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Eiropas Parlamenta AST 8 pakāpes ierēdnis, kritizē iecēlējinstitūciju, ka tā nav veikusi visu iestādē strādājošo uz paaugstinājumu pretendējošo un vienādā pakāpē esošo ierēdņu nopelnu salīdzinošu novērtējumu. Viņš it īpaši apgalvo, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 5. un 45. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips. Apstrīdētajā lēmumā turklāt esot pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un neesot norādīts pamatojums.

Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka iepriekš minētās instrukcijas I.3 punkts, kurā paredzēts, ka izņēmuma kārtā paaugstināšanas punktus piešķir ģenerālsekretārs, ir nelikumīgs. Ierobežojumi, kas šajā normā paredzēti ģenerālsekretāram, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 45. pantu un vienlīdzīgas attieksmes principu.

____________