Language of document :

Acțiune introdusă la data de 28 decembrie 2006 - Collée/Parlamentul European

(Cauza F-148/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

declararea nelegalității punctului I.3 din "Instrucțiunile referitoare la procedura de atribuire a punctelor de promovare" ale Parlamentului European din 13 iunie 2002;

anularea deciziei din 9 ianuarie 2006 a autorității învestite cu puterea de numire (AIPN) de a acorda reclamantului două puncte de merit în cadrul exercițiului de promovare 2004;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, funcționar la Parlamentul European cu gradul AST 8, reproșează AIPN faptul că nu a efectuat un examen comparativ al meritelor la nivelul tuturor funcționarilor instituției promovabili și clasificați în același grad ca și reclamantul. Acesta invocă, în special, încălcarea articolelor 5 și 45 din Statut precum și încălcarea principiului egalității de tratament și al nediscriminării. În plus, decizia atacată ar fi afectată de o eroare manifestă de apreciere și de o lipsă de motivare.

Reclamantul invocă, în sfârșit, nelegalitatea punctului I.3 din Instrucțiunile menționate mai sus, care privesc atribuirea excepțională de puncte de promovare de către Secretarul general. In particular, limitele pe care această dispoziție le impune Secretarului general nu respectă articolul 45 din Statut și principiul egalității de tratament.

____________