Language of document :

Tožba, vložena 28. decembra 2006 - Collée proti Parlementu

(Zadeva F-148/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Laurent Collée (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se nezakonitost točke I.3 "Navodil o postopku dodelitve napredovalnih točk" Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2002;

razglasi naj se ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 9. januarja 2006 o dodelitvi dveh točk za delovno uspešnost v napredovalnem obdobju 2004;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, uradnik Evropskega parlamenta z nazivom AST 7, očita OPI, da ni opravil primerjalne ocene uspešnosti, ki bi zajela vse uradnike institucije, ki so lahko napredovali in bili razvrščeni v isti razred kot on. Med drugim se sklicuje na kršitev členov 5 in 45 Kadrovskih predpisov ter kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije. Pri izpodbijani odločbi naj bi poleg tega šlo za očitno napako pri presoji in naj bi bila brez obrazložitve.

Tožeča stranka se nazadnje sklicuje na nezakonitost točke I.3 navedenih Navodil, ki se nanaša na izjemno dodelitev napredovalnih točk, ki jih dodeli generalni sekretar. Natančneje, omejitve, ki naj bi jih ta predpis določal generalnemu sekretarju, naj ne bi spoštovale člena 45 Kadrovskih predpisov in načela enakega obravnavanja.

____________