Language of document :

Žaloba podaná dne 3. ledna 2007 - Chassagne v. Komise

(Věc F-1/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupce: Y. Minatchy, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006, kterým se vydává seznam povýšených zaměstnanců, a opatření, která z něj pro žalobce vyplývají;

rozhodnout o jakémkoliv opatření nezbytném pro zachování práv a zájmů žalobce;

uložit žalované zaplatit náhradu škody ve výši 160 184 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce zpochybňuje rozhodnutí Komise nezapsat jeho jméno na seznam úředníků povýšených za hodnotící období 2006 z důvodu, že nemohl získat za toto období ani hodnotící zprávu - neboť hodnotící řízení, které se jej týkalo, ke dni sporného rozhodnutí dosud probíhalo - ani známku.

Žaloba je odůvodněna hlavně skutečností, že orgán oprávněný ke jmenování žalobce nepřipustil k hodnocení a povýšení za rok 2006, čímž způsobil zpoždění k újmě jeho kariéry.

Žalobce má za to, že napadené rozhodnutí: i) porušuje více obecných zásad práva Společenství, zejména ochranu práv obhajoby, povinnost odůvodnění, zákaz zjevně nesprávného posouzení, ochranu legitimního očekávání, právní jistotu a rovné zacházení; ii) porušuje více ustanovení práva Společenství, zejména články 43 a 45 služebního řádu a obecná prováděcí ustanovení, která Komise přijala pro jejich použití.

____________