Language of document :

2007 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-1/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimą, kuriuo patvirtinamas paaukštintų tarnautojų sąrašas, ir iš to išplaukiančias priemones, darančias įtaką ieškovui.

Įpareigoti imtis visų priemonių, reikalingų ieškovo teisių ir interesų išsaugojimui.

Priteisti iš atsakovės atlyginti 160 184 EUR dydžio žalą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas teigia, kad pagal Komisijos sprendimą neįrašyti jo pavardės į per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą paaukštintų tarnautojų sąrašą, dėl to, kad už tuos metus negalėjo būti parengta vertinimo ataskaita, nes ginčijamo sprendimo priėmimo dieną vis dar vyko vertinimo procedūra, ir jis negalėjo gauti nuopelnų balų.

Ieškinys iš esmės grindžiamas tuo, kad Paskyrimų tarnyba neįtraukė ieškovo į 2006 m. ataskaitą ir vertinimo procedūrą, ir dėl to padarė žalą jo karjerai.

Ieškovas mano, kad ginčijamas sprendimas: i) pažeidžia keletą bendrųjų Bendrijos teisės principų, o būtent teisės į gynybą, pareigos motyvuoti, draudimo padaryti akivaizdžią vertinimo klaidą, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio saugumo ir vienodo požiūrio principus; ii) pažeidžia keletą Bendrijos nuostatų, o būtent Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 ir 45 straipsnius bei Komisijos priimtas bendrąsias jų įgyvendinimo nuostatas.

____________