Language of document :

Tožba, vložena 3. januarja 2007 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-1/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopnik: Y. Minatchy, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 17. novembra 2006 o določitvi seznama uslužbencev, ki so napredovali, in ukrepov, ki iz tega izhajajo za tožečo stranko;

sprejmejo naj se vsi ukrepi, potrebni za zaščito pravic in interesov tožeče stranke;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 160 184 evrov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija odločbo Komisije o nevpisu njenega imena na seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2006, ker tožeča stranka za to obdobje ni mogla pridobiti niti ocenjevalnega lista - postopek njenega ocenjevanja je na dan sporne odločbe namreč še potekal - niti ocene sposobnosti.

Tožba je v bistvu obrazložena z dejstvom, da naj bi organ, pristojen za imenovanja (OPI) tožečo stranko izločil iz ocenjevanja in napredovanja v obdobju 2006 in s tem škodljivo zadržal potek njene kariere.

Tožeča stranka meni, da izpodbijana odločba: i) krši več splošnih načel prava Skupnosti, med drugim zlasti varstvo pravic do obrambe, obveznost obrazložitve, prepoved očitne napake pri presoji, varstvo legitimnih pričakovanj, pravno varnost in enako obravnavanje; ii) krši več določb prava Skupnosti, med drugim člena 43 in 45 Kadrovskih predpisov in splošne določbe za izvajanje, ki jih je Komisija sprejela za njihovo uporabo.

____________