Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus - Frankin jt versus komisjon

(Kohtuasi F-3/06)1

(Ametnikud - Administratsiooni abistamiskohustus - Keeldumine - Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid G. Bouneou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Lozano Palacios ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Esiteks komisjoni otsuse, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt esitatud abitaotlused seoses Belgias omandatud pensioniõiguste ülekandmisega, tühistamine ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 74, 25.3.2006, lk 33.