Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2007 - Frankin ym. v. komissio

(Asia F-3/06)1

(Henkilöstö - Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus - Kieltäytyminen - Belgiassa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) ynnä muut (edustajat: asianajajat G. Bouneou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Lozano Palacios ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin avustamispyynnöt, jotka kantajat esittivät Belgiassa saavuttamiensa eläkeoikeuksien siirtämisen yhteydessä, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 74, 25.3.2006, s. 33.