Language of document :

Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 16. janvāra spriedums - Frankin u.c. pret Komisiju

(lieta F-3/06) 1

Ierēdņi - Administrācijas pienākums sniegt palīdzību - Atteikums - Beļģijā iegūto pensijas tiesību pārcelšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jacques Frankin, Sorée (Beļģija), un citi (pārstāvji - G. Bouneou un F. Frabetti, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - L. Lozano Palacios un D. Martin, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumu noraidīt prasītāju lūgumus sniegt palīdzību saistībā ar viņu Beļģijā iegūto tiesību uz pensiju pārcelšanu un, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 74, 25.03.2006., 33. lpp.