Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din 16 ianuarie 2007 - Frankin și alții/Comisie

(Cauza F-3/06)1

(Funcționari - Obligația de asistență ce incumbă administrației - Refuz - Transferul drepturilor de pensie dobândite în Belgia)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) și alții (reprezentanți: G. Bouneou și F. Frabetti, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Lozano Palacios și D. Martin, agenți)

Obiectul cauzei

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de respingere a cererilor de asistență introduse de reclamanți în cadrul transferului drepturilor de pensie dobândite în Belgia și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Fiecare dintre părți va suporta propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 74 din 25.3.2006, p. 33.