Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. januára 2007 - Frankin a i./Komisia

(vec F-3/06)1

(Úradníci - Povinnosť správy poskytnúť pomoc - Zamietnutie - Prevod nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jacques Frankin (Sorée, Belgicko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Lozano Palacios a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým boli zamietnuté o poskytnutie pomoci podané žalobcami vo veci prevodu ich nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.