Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2007 - Frankin m.fl. mot kommissionen

(Mål F-3/06)(1)

(Tjänstemän - Skyldighet för administrationen att biträda tjänstemän - Avslag på begäran om biträde - Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jacques Frankin (Sorée, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna G. Bouneou och F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Lozano Palacios och D. Martin)

Saken

Dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på sökandenas begäran om biträde i samband med överföringen av deras i Belgien förvärvade pensionsrättigheter, dels yrkande om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 74 av den 25.3.2006, s. 33.