Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2007 - Genette v. komissio

(Asia F-92/05)1

(Henkilöstö - Eläkkeet - Ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet - Siirto yhteisön järjestelmään - Siirtohakemuksen peruuttaminen, jotta voitaisiin vedota uusiin, edullisempiin määräyksiin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Emmanuel Genette (Gorze, Ranska) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja D. Martin)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Belgian kuningaskunta (asiamies: L. Van den Broeck)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on kieltäydytty poistamasta kantajan hakemusta, joka koski hänen Belgiassa ansaitsemiensa eläkeoikeuksien siirtoa, jotta hän voisi esittää uuden hakemuksen uusien edullisempien määräysten perusteella

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 25.1.2005 tekemä päätös kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja Genetten oikeudenkäyntikuluista.

Belgian kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 315, 10.12.2005, s. 14 (asia on alunperin merkitty numerolla T-361/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).