Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. januarja 2007 - Genette proti Komisiji

(Zadeva F-92/05)1

(Uradniki - Pokojnine - Pokojninske pravice, pridobljene pred začetkom službe v Skupnosti - Prenos v sistem Skupnosti - Umik zahteve o prenosu z namenom sklicevanja na nove, ugodnejše določbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Emmanuel Genette (Gorze, Francija) (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Joris in D. Martin, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Kraljevina Belgija (zastopnik: L. Van den Broeck, zastopnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi umika zahteve tožeče stranke o prenosu njenih pokojninskih pravic, ki jih je pridobile v Belgiji, in sicer z namenom vložitve nove zahteve na podlagi novih, ugodnejših določb.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 25. janurja 2005 se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov E. Genette.

Kraljevina Belghija nosi lastne stroške.

____________

1 - UL C 315, 10.12.2005, str. 14 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-361/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).