Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

Věc C-317/04

Evropský parlament

v.

Rada Evropské unie

„Vedlejší účastenství“

Shrnutí usnesení

Řízení – Vedlejší účastenství – Zúčastněné osoby – Spor týkající se zrušení rozhodnutí Rady o zpracování a předávání osobních údajů leteckými společnostmi – Evropský inspektor ochrany údajů – Přípustnost – Podmínky

(Článek 286 odst. 2 ES; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001, čl. 47 odst. 1 písm. i))

Článek 47 odst. 1 písm. i) nařízení č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů přiznává evropskému inspektorovi ochrany údajů právo vstupovat jako vedlejší účastník do právních sporů předložených Soudnímu dvoru, které je vymezeno omezeními vyplývajícími z úkolu, který je mu svěřen.

Na základě čl. 41 odst. 2 nařízení č. 45/2001 je tento úkol poradní povahy a týká se zpracování osobních údajů prováděného orgány či institucemi Společenství, jakož i povinností stanovených v článku 46 uvedeného nařízení a pravomocí podle článku 47 téhož nařízení.

Vedlejší účastenství evropského inspektora musí být tudíž považováno za přípustné ve věci, jejímž předmětem je akt Rady týkající se zpracování osobních údajů leteckými společnostmi v rozsahu, ve kterém se týká situace, která patří mezi jeho úkoly.

(viz body 14–18)