Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

Υπόθεση C-317/04

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

«Παρέμβαση»

Περίληψη της διατάξεως

Διαδικασία – Παρέμβαση – Ενδιαφερόμενοι – Διαφορά σχετικά με την ακύρωση αποφάσεως του Συμβουλίου όσον αφορά την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους αερομεταφορείς – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων – Παραδεκτό – Προϋποθέσεις

(Άρθρο 286 § 2 ΕΚ· κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 47 § 1, στοιχ. θ΄)

Το άρθρο 47, παράγραφος 1, στοιχείο θ΄, του κανονισμού 45/2001, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, απονέμει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων δικαίωμα να παρεμβαίνει στις υποθέσεις που φέρονται ενώπιον του Δικαστηρίου τηρώντας τα όρια που απορρέουν από την αποστολή που του έχει ανατεθεί.

Δυνάμει του άρθρου 41, παράγραφος 2, του κανονισμού 45/2001, η αποστολή αυτή είναι συμβουλευτικής φύσεως και αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας καθώς και τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 46 του εν λόγω κανονισμού και τις αρμοδιότητες που του απονέμονται από το άρθρο 47 του ίδιου κανονισμού.

Επομένως, πρέπει να θεωρηθεί παραδεκτή η παρέμβαση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σε υπόθεση έχουσα ως αντικείμενο πράξη του Συμβουλίου σχετική με την εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθόσον η υπόθεση αυτή αφορά κατάσταση η οποία δεν είναι ξένη προς την αποστολή του.

(βλ. σκέψεις 14-18)