Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

Zadeva C-317/04

Evropski parlament

proti

Svetu Evropske unije

„Intervencija“

Povzetek sklepa

Postopek – Intervencija – Zainteresirane osebe – Spor v zvezi z razveljavitvijo sklepa Sveta o obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s strani letalskih družb – Evropski nadzornik za varstvo podatkov – Dopustnost – Pogoji

(člen 286(2) ES; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 45/2001, člen 47(1)(i))

Člen 47(1)(i) Uredbe št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov daje Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov pravico do intervencije v zadevah, predloženih Sodišču, ki je omejena z okvirom naloge, ki mu je poverjena.

V skladu s členom 41(2) Uredbe št. 45/2001 je ta naloga posvetovalne narave in zajema obdelavo osebnih podatkov s strani teh institucij ali organov Skupnosti in dolžnosti, ki so določene v členu 46 te uredbe, ter pooblastila, ki so mu podeljena v členu 47 te iste uredbe.

Zato mora biti intervencija Evropskega nadzornika v zadevi, katere predmet je akt Sveta o obdelavi osebnih podatkov s strani letalskih družb, dopustna, saj se nanaša na položaj, ki je v okviru njegove naloge.

(Glej točke od 14 do 18.)