Language of document :

13. novembril 2006 esitatud hagi - Sotgia versus komisjon

(Kohtuasi F-130/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stefano Sotgia (Dublin, Iirimaa) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada üksikotsus, mis jõustus 16. aprillil 2006 ja tehti teatavaks 2. mail 2006, ajutise töötaja ametikohalt Euroopa Ühenduste ametniku ametikohale üleviimise kohta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes töötas mõne aasta jooksul komisjonis ajutise teenistujana palgaastmel A5, hiljem A*11, läbis edukalt avatud konkursi EPSO/A/18/04 teenistusastme A7/A6 ametnike töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks. Selle tulemusena nimetati ta ametnikuks samale ametikohale, millel ta oli töötanud ajutise teenistujana, ja määrati tema palgaastmeks personalieeskirjade XIII lisa alusel A*6 järk 2.

Hagi põhjenduses viitab hageja personalieeskirjade artiklite 31 ja 62, samuti XIII lisa artiklite 5 ja 2 rikkumisele.

Hageja viitab samuti õiguspärase ootuse, omandatud õiguste kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisele.

____________