Language of document :

Kanne 24.11.2006 - Robert Steinmetz v. komissio

(Asia F-131/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja J. Choucroun)

Vastaaja: Euroopan yhteisön komissio

Vaatimukset

se komission 21.2.2006 tekemä päätös on kumottava, jolla kieltäydytään täytäntöönpanemasta kokonaisuudessaan asianosaisten välinen sopimus

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle yhden euron suuruinen symbolinen korvaus riidanalaisen päätöksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan yhteisön komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja teki komission kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena oli päättää sovintoratkaisulla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edessä olevaa asiaa T-155/051.

Kantaja arvostelee komissiota sopimusehtojen osittaisesta täytäntöönpanosta.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi muun muassa siihen, että komissio on loukannut laillisuusperiaatetta ja pacta sunt servanda -periaatetta, jättänyt noudattamatta perustellun luottamuksen suojaamista koskevaa velvollisuutta, huolenpitovelvollisuutta sekä loukannut hyvän hallinnon periaatetta.

____________

1 - EUVL C 155, 25.6.2006, s. 26